• +316 81 609 978
  • voetballenvoorveiligheid@gmail.com

Voetballen Voor Veiligheid is een initiatief van Xavi Dors, die iets wilde doen na vele geweldsincidenten in Amsterdam Zuidoost. Kinderen moeten een veilige omgeving hebben om te groeien en te bloeien. Het doel is om de jeugd te motiveren en te inspireren om hun leven positief te leiden, waarbij de principes van Voetballen Voor Veiligheid worden gebruikt, te weten:

Onze doelstellingen

(1) Bijdragen aan- en aandacht vragen voor ‘veiligheid’ door middel van:

  • A. Verbinding (sport en spel)
  • B. Bemiddeling
  • C. Coaching
  • D. Advisering
  • E. Projecten
  • F. Toernooien
  • G. Evenementen

(2) De jeugd motiveren en inspireren om hun leven een positieve draai te geven en ook hun steentje bij te dragen

(3) De jeugd een platform geven om hun stem te laten gelden en anderen hierin te laten volgen.

VEILIGHEID
ONTMOETEN
BETROKKENHEID
GELIJKWAARDIGHEID
DIVERSITEIT
PARTICIPATIE

Bestuursleden

Voorzitter: Dhr. W.C Dors
Penningmeester: Dhr. U.V.D. Emanuelson
Secretaris: Mw. M.P. Leidsman
Algemeen bestuurslid: Dhr. K.Y.E. Cruden
Algemeen bestuurslid: Dhr. R.L.A. Macintosch