• +316 81 609 978
  • voetballenvoorveiligheid@gmail.com

Uw steun is welkom

Voetbal voor Veiligheid zet zich in voor Suriname.

Suriname ondergaat op dit moment een zware periode

Om Suriname een steun in de rug te bieden, gaat “voetbal voor veiligheid” een deel van de opbrengst doneren aan (stichtingen/ weeshuizen/verzorgingshuizen) in Suriname

Bestel nu jouw (t-shirt/hoodie) en steun Suriname!

Hoe kan ik helpen?

U kunt onze activiteiten ondersteunen door een donatie te doen naar:

Voetballen voor Veiligheid
Reknr: NL89RABO0367200392