• +316 81 609 978
 • voetballenvoorveiligheid@gmail.com

We willen bijdragen aan- en aandacht vragen voor ‘veiligheid’ door middel van:

 • Verbinding (sport en spel), bemiddeling, coaching, advisering, projecten, toernooien en evenementen
 • Het organiseren van toernooien Voetballen Voor Veiligheid, rekening houdende met een makkelijk bereikbare locatie en toegankelijkheid voor iedereen (jong/oud/jongen/meisje etc.)
 • De aanwezigheid/vertegenwoordiging van (samenwerkings)organisaties om zo de afstand tot de leden te verkleinen
 • Het werken rondom diverse thema’s die aansluiten bij de problematieken in de buurt en rondom veiligheid
 • Het geven van interviews in de krant, radio en tv
 • Fondsenwerving: zelf actief op zoek naar organisaties om mee samen te werken
 • Bemiddeling/uitzetting traject voor leden en samenwerkingsorganisaties.

We willen de jeugd motiveren en inspireren om hun leven een positieve draai te geven en ook hun steentje bij te dragen:

 • Promo via social media en alle andere kanalen
 • Voorlichting geven (scholen, voetbalclubs, jeugdcentra, evenementen, etc.)
 • Gebruik maken van influencers
 • Op verzoek optreden als gastspreker bij georganiseerde evenementen
 • Frequent organiseren van clinics en workshops
 • Deelname aan- en het zelf opstarten van werkgroepen

De jeugd een platform geven om hun stem te laten gelden- en anderen hierin te laten volgen:

 • Opleiden tot rolmodellen/ambassadeurs
 • Leden inzetten als gastsprekers (delen van ervaringen/Q&A)
 • Succesverhalen delen op social media, website en nieuwsbrief

Uiteraard doen wij nog veel meer! Heb je interesse, of wil je meer weten? Laat het ons weten via het contactformulier!